Bilgisayar Yüksek Lisans Hangi Üniversitelerde Var

Bilgisayar ile ilgili Tezsiz Yüksek Lisans bölümleri:
Bilgisayar Bilimleri
Eskişehir Teknik Üniversitesi

Bilgisayar Bilimleri ve Mühendisliği
İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi

Bilgisayar Donanımı
Eskişehir Teknik Üniversitesi

Bilgisayar Mühendisliği
Ankara Üniversitesi
Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi
Atılım Üniversitesi
Bahçeşehir Üniversitesi
Başkent Üniversitesi
Beykent Üniversitesi
Beykoz Üniversitesi
Çankaya Üniversitesi
Çukurova Üniversitesi
Doğuş Üniversitesi
Dokuz Eylül Üniversitesi
Ege Üniversitesi
Eskişehir Teknik Üniversitesi
Haliç Üniversitesi
Harran Üniversitesi
İstanbul Aydın Üniversitesi
İstanbul Kültür Üniversitesi
İstanbul Medipol Üniversitesi
İstanbul Okan Üniversitesi
İstanbul Ticaret Üniversitesi
Işık Üniversitesi
İzmir Ekonomi Üniversitesi
Karabük Üniversitesi
Konya Teknik Üniversitesi
Maltepe Üniversitesi
Orta Doğu Teknik Üniversitesi
Özyeğin Üniversitesi
Selçuk Üniversitesi
Üsküdar Üniversitesi
Yaşar Üniversitesi
Yıldız Teknik Üniversitesi

Bilgisayar ve Enformasyon Bilimleri
Doğuş Üniversitesi

Bilgisayar ve Öğretim Teknikleri Eğitimi
Trabzon Üniversitesi

Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitim
Necmettin Erbakan Üniversitesi
Başkent Üniversitesi
Anadolu Üniversitesi
İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi
Trakya Üniversitesi

Bilgisayar Yazılımı
Eskişehir Teknik Üniversitesi

Elektrik ve Bilgisayar Mühendisliği
KTO Karatay Üniversitesi

Elektronik ve Bilgisayar Sistemleri Eğitimi
Selçuk Üniversitesi

Bilgisayar ile ilgili Tezli Yüksek Lisans bölümleri:
Bilgisayar Mühendisliği
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi

Bilgisayar Ağları ve İnternet Teknolojileri
Beykent Üniversitesi

Bilgisayar Bilimi ve Mühendisliği
Sabancı Üniversitesi

Bilgisayar Bilimleri
İstanbul Teknik Üniversitesi
Dokuz Eylül Üniversitesi
Ege Üniversitesi
Eskişehir Teknik Üniversitesi

Bilgisayar Bilimleri ve Mühendisliği
İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi
İstanbul Teknik Üniversitesi

Bilgisayar Donanımı
Eskişehir Teknik Üniversitesi
Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi
Akdeniz Üniversitesi
Ankara Üniversitesi
Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi
Atatürk Üniversitesi
Atılım Üniversitesi
Bahçeşehir Üniversitesi
Başkent Üniversitesi
Beykent Üniversitesi
Beykoz Üniversitesi
Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi

Bilgisayar Mühendisliği
Çankaya Üniversitesi
Çukurova Üniversitesi
Özyeğin Üniversitesi
Üsküdar Üniversitesi
İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi
İnönü Üniversitesi
İskenderun Teknik Üniversitesi
İstanbul Üniversitesi – Cerrahpaşa
İstanbul Aydın Üniversitesi
İstanbul Kültür Üniversitesi
İstanbul Medipol Üniversitesi
İstanbul Okan Üniversitesi
İstanbul Teknik Üniversitesi
İstanbul Ticaret Üniversitesi
İzmir Bakırçay Üniversitesi
İzmir Ekonomi Üniversitesi
İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi
İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü
Boğaziçi Üniversitesi
Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi
Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi
Bursa Teknik Üniversitesi
Bursa Uludağ Üniversitesi
Düzce Üniversitesi
Doğuş Üniversitesi
Dokuz Eylül Üniversitesi
Ege Üniversitesi
Erciyes Üniversitesi
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi
Eskişehir Teknik Üniversitesi
Fırat Üniversitesi
Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi
Galatasaray Üniversitesi
Gebze Teknik Üniversitesi
Hacettepe Üniversitesi
Haliç Üniversitesi
Harran Üniversitesi
Işık Üniversitesi
Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi
Kütahya Dumlupınar Üniversitesi
Kırıkkale Üniversitesi
Kadir Has Üniversitesi
Karabük Üniversitesi
Karadeniz Teknik Üniversitesi
Kocaeli Üniversitesi
Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi
Konya Teknik Üniversitesi
Maltepe Üniversitesi
Manisa Celâl Bayar Üniversitesi
Marmara Üniversitesi
Mersin Üniversitesi
Necmettin Erbakan Üniversitesi
OndokuzMayıs Üniversitesi
Orta Doğu Teknik Üniversitesi
Pamukkale Üniversitesi
Süleyman Demirel Üniversitesi
Selçuk Üniversitesi
Siirt Üniversitesi
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi
Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi
Trakya Üniversitesi
Yıldız Teknik Üniversitesi
Yaşar Üniversitesi
Yalova Üniversitesi
Yeditepe Üniversitesi

Bilgisayar Ortamında Mimari Tasarım
İstanbul Teknik Üniversitesi

Bilgisayar Ortamında Mimarlık
Yıldız Teknik Üniversitesi

Bilgisayar Oyunları Teknolojisi
İzmir Ekonomi Üniversitesi

Bilgisayar Teknolojisi ve Bilişim Sistemleri
Akdeniz Üniversitesi

Bilgisayar ve Bilişim Mühendisliği
Sakarya Üniversitesi

Bilgisayar ve Enformasyon Bilimleri
Doğuş Üniversitesi

Bilgisayar ve Öğretim Teknikleri Eğitimi
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Çukurova Üniversitesi
İnönü Üniversitesi
İstanbul Üniversitesi – Cerrahpaşa
Amasya Üniversitesi
Anadolu Üniversitesi
Ankara Üniversitesi
Atatürk Üniversitesi
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi
Başkent Üniversitesi
Balıkesir Üniversitesi
Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi
Bursa Uludağ Üniversitesi
Ege Üniversitesi
Fırat Üniversitesi
Gazi Üniversitesi
Giresun Üniversitesi
Hacettepe Üniversitesi
Marmara Üniversitesi
Mersin Üniversitesi
Necmettin Erbakan Üniversitesi
OndokuzMayıs Üniversitesi
Orta Doğu Teknik Üniversitesi
Süleyman Demirel Üniversitesi
Sakarya Üniversitesi
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi
Trabzon Üniversitesi
Trakya Üniversitesi
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi
Yıldız Teknik Üniversitesi

Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği
Dokuz Eylül Üniversitesi

Bilgisayar ve Öğretim Teknolojisi Eğitimi
Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi

Bilgisayar Yazılımı
Eskişehir Teknik Üniversitesi

Bilgisayar-Kontrol Eğitimi
Altınbaş Üniversitesi
Antalya Bilim Üniversitesi
KTO Karatay Üniversitesi
Marmara Üniversitesi
Türk Hava Kurumu Üniversitesi

Elektronik Bilgisayar Eğitimi
Süleyman Demirel Üniversitesi

Elektronik Bilgisayar Mühendisliği
Hasan Kalyoncu Üniversitesi

Elektronik ve Bilgisayar Eğitimi
Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi

Elektronik ve Bilgisayar Eğitimi
Marmara Üniversitesi

Elektronik ve Bilgisayar Mühendisliği
Karabük Üniversitesi

Elektronik ve Bilgisayar Sistemleri Eğitimi
Selçuk Üniversitesi

Elektronik ve Bilgisayar
Kocaeli Üniversitesi

Elektronik-Bilgisayar Eğitimi
Fırat Üniversitesi

İstatistik ve Bilgisayar Bilimleri
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi

Matematik ve Bilgisayar Bilimleri
İstanbul Kültür Üniversitesi
Matematik-Bilgisayar Bilimleri
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi

Matematik-Bilgisayar
Beykent Üniversitesi


Soru Sorun