İlkokul, Ortaokul, İlköğretim Kayıp Diploma Nasıl Çıkarılır Belgesi Nasıl Alınır

İlkokul, Ortaokul, İlköğretim Kayıp Diploma Nasıl Çıkarılır Belgesi Nasıl Alınır 2012 yılı öncesi ilkokul, ortaokul veya ilköğretim okulunu bitiren ancak zamanında okuldan diplomasını alamayan veya kaybedenler, okul müdürlüğüne bir dilekçe ile başvurarak diploma yerine geçen mezuniyet belgesini alabilir. Okul müdürlüğünce, kayıtlara göre dilekçe sahibinin aldığı belge ve diploma ile başka …

Dışarıdan İlkokul Bitirme Kaç Yıl Sürer

Dışarıdan İlkokul Bitirme Kaç Yıl Sürer Çeşitli nedenlerden ötürü ilkokula hiç başlamamış olan veya eğitimini yarıda bırakmış olan kişiler dışarıdan ilkokul diploması alabilmektedir. Bitirme süresi okuma yazma bilen ile bilmeyen arasında farklılık göstermektedir. Okuma yazma bilgisi olanlar doğrudan I. Kademe Seviye Tespit sınavına alınır bu sınavı geçenlere Okur Yazarlık Belgesi …

Okur Yazar Belgesi Diploma Yerine Geçer Mi?

Okur Yazar Belgesi Diploma Yerine Geçer Mi? Okur Yazarlık Belgesi, Yoğunlaştırılmış Temel Düzey Okuma Yazma Eğitimi Kursunu başarı ile tamamlayan kişilere verilen belgedir. Bu belgeyi alanlar ilk okul 1 ve 2. sınıfı geçmiş sayılır bu nedenle diploma yerine geçmez. İlkokul diploması yerine geçen belge II. Kademe Eğitimi Başarı Belgesi’dir. Kursun …