2022 Yeşil Üniversite Endeksi Türkiye Sıralaması

2022 Yeşil Üniversite Endeksi Türkiye Sıralaması

2022 Yeşil Üniversite Endeksi Türkiye Sıralaması

Endonezya merkezli 2022 Yeşil Üniversite (UI Greenmetric) sıralamasına Türkiye’den toplam 82 üniversite yer aldı.

GreenMetric sıralamayı yaparken Üniversitelerdeki, altyapı, enerji, iklim değişikliği, geri dönüşüm, su kaynakları, ulaşım ve eğitim gibi alanlarda değerlendiriyor.

Kurulum ve altyapı özellikleri, kampüste ekili bitki örtüsü ile kaplı alan, kampüste ormanla kaplı alan, açık alan uzunluğunun toplam alana oranı gibi özelliklere puanlar veriliyor.

2022 Türkiye Sıralaması:

1. İstanbul Teknik Üniversitesi
2. Erciyes Üniversitesi
3. Özyeğin Üniversitesi
4. Yıldız Teknik Üniversitesi
5. Yeditepe Üniversitesi
6. Ege Üniversitesi
7. Orta Doğu Teknik Üniversitesi
8. Bartın Üniversitesi
9. Aksaray Üniversitesi
10. Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi
11. Sakarya Üniversitesi
12. İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü
13. Başkent Üniversitesi
14. Dokuz Eylül Üniversitesi
15. Malatya İnönü Üniversitesi
16. Afyon Kocatepe Üniversitesi
17. Trakya Üniversitesi
18. Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi
19. Kütahya Dumlupınar Üniversitesi
20. Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi
21. Hasan Kalyoncu Üniversitesi
22. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi
23. Atatürk Üniversitesi
24. Hitit Üniversitesi
25. Sabancı Üniversitesi
26. İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi
27. Kastamonu Üniversitesi
28. Fırat Üniversitesi
29. Kapadokya Üniversitesi
30. Bursa Uludağ Üniversitesi
31. Düzce Üniversitesi
32. Mersin Üniversitesi
33. Süleyman Demirel Üniversitesi
34. Çukurova Üniversitesi
35. Selçuk Üniversitesi
36. Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi
37. Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi
38. Gaziantep Üniversitesi
39. Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi
40. Ondokuz Mayıs Üniversitesi
41. Hacettepe Üniversitesi
42. Iğdır Üniversitesi
43. Akdeniz Üniversitesi
44. Bilkent Üniversitesi
45. Mardin Artuklu Üniversitesi
46. Bursa Teknik Üniversitesi
47. Atılım Üniversitesi
48. Piri Reis Üniversitesi
49. İzmir Bakırçay Üniversitesi
50. TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi
51. Antalya Bilim Üniversitesi
52. Kadirhas Üniversitesi
53. Eskişehir Teknik Üniversitesi
54. Bayburt Üniversitesi
55. Gazi Üniversitesi
56. Manisa Celal Bayar Üniversitesi
57. Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi
58. Artvin Çoruh Üniversitesi
59. Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi
60. Adıyaman Üniversitesi
61. Dicle Üniversitesi
62. Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi
63. Bezmialem Vakıf Üniversitesi
64. İstanbul Gelişim Üniversitesi
65. Galatasaray Üniversitesi
66. Karadeniz Teknik Üniversitesi
67. Marmara Üniversitesi
68. Sivas Cumhuriyet Üniversitesi
69. Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi
70. Anadolu Üniversitesi
71. Uşak Üniversitesi
72. İstanbul Atlas Üniversitesi
73. Çağ Üniversitesi
74. Erzurum Teknik Üniversitesi
75. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi
76. Karabük Üniversitesi
77. Bingöl Üniversitesi
78. Çankaya Üniversitesi
79. Kırıkkale Üniversitesi
80. Ankara Üniversitesi
81. Kilis 7 Aralık Üniversitesi
82. Konya Teknik Üniversitesi


Konuyla ilgili aklınıza takılan bir soru varsa buradan yorum bırakabilirsiniz