Dünyanın En Başarılı Eğitim Sistemi Singapur Eğitim Sistemi Hakkında Bilgi

Dünyanın En Başarılı Eğitim Sistemi Singapur Eğitim Sistemi Hakkında Bilgi

Dünyanın En Başarılı Eğitim Sistemi Singapur Eğitim Sistemi Hakkında Bilgi

Singapur, son yıllarda yapılan PISA, TIMMS ve PIRLS gibi uluslararası öğrenci değerlendirme sınavlarında elde ettiği başarılarla dikkatleri üzerine çeken bir ülkedir.

Türkiye’de bir eğitim yılı iki dönemden oluşurken Singapur’da bir eğitim yılı dört dönemden oluşmaktadır.

Türkiye’de 1950’li yıllardan itibaren ilk ve orta öğretimde eğitim sistemimizi kötüye götüren Amerikan modelinin etkileri görülmeye başlanmıştır. 1960’lı yıllardan sonra ortaöğretimden yükseköğretime, 1980’li yıllardan sonra da ilköğretimden ortaöğretime geçişte ciddi sorunlar başlamıştır.

Singapur’da öğretmen adayları, eğitim süreçleri boyunca yeni başlayan öğretmen maaşının yüzde 60’ı kadar aylık burs almaktadır. Burs verilmesinin amacı, adayların sadece eğitimlerine yoğunlaşmasına yardımcı olmaktır. Singapur’da öğretmenlere sunulan bu imkânlar, akademik olarak başarılı ve potansiyeli yüksek olan öğrencilerin, üniversitede öğretmenlik bölümlerini tercih etmesini sağlamaktadır.

Singapur’da öğrencilerin başarılarına göre EM1, EM2, EM3 gibi eğitim programı hazırlanıyor. Bu şekilde her öğrenci başarılı olacağı eğitim sistemi ile karşı karşıya kalmaktadır. Bireysel öğretim programları ile karşı karşıya kalan öğrencilerin özgüvenleri yükselerek birbirlerine rakip olmak yerine yardımlaşmaya başlıyor.

Singapur’un PISA’da yıllardır ilk sıralarda yer aldığı bilinmektedir. Başarısının ardında birçok sebep gösterilmektedir. Bunlardan biride Singapur matematiğidir.

Öğrencilerin düşünme becerilerini geliştiren, bilginin ezberlenmesini değil öğrenilmesini sağlayan bir eğitim türüdür. Konuları MEB müfredatından çok büyük farklılıklar göstermeyen Singapur Matematiği, öğrencileri problem çözmeye ve temel matematik kavramlarını öğrenmeye yönlendirir. Az konu ve derinlemesine uzmanlık ilkesi ile öğrencilerin çalıştığı konuları tam olarak öğrenmesini sağlar. Problem çözme yoluyla öğrencilerin düşünme, akıl yürütme, iletişim, uygulama ve kullanma becerilerini geliştirir.

Singapur Matematiği; somuttan görsele, görselden soyuta doğru bir yol izlemektedir. Öğretim süreçleri sırasında tüm aşamalara yeterince zaman ayrılarak öğrencilerin uzmanlaşması sağlanmaktadır. Bu eğitim sistemi ile özellikle matematik alanında çok başarılı olduğu gözlemlenmektedir.

Singapur’da eğitim sistemi öğrencilere bütüncül ve geniş tabanlı bir eğitim sunmayı amaçlar. Eğitimin beklenen çıktıları, öğrencilerin çok yönlü gelişimi için, onları sekiz temel beceri ve değer üzerinden, bütüncül olarak yetiştirmenin önemini açıkça ortaya koyar.

Bunlar; Karakter Gelişimi, Kişisel Yönetim Becerisi, Sosyal ve İşbirlikçi Becerisi, Okuryazarlık ve Matematik Becerisi, İletişim Becerisi, Bilgi Edinme Becerisi, Düşünme Becerisi ve Özgünlük, Bilgiyi Uygulama Becerisi.

Singapur Eğitim Bakanlığı’nın amacı, öğrencilerinin kendi yeteneklerini ortaya çıkarması ve bunları en iyi hale getirmesine ve tüm potansiyellerinin farkında olmasına yardımcı olmaktır. Son yıllarda daha esnek ve çeşitli eğitim sistemine doğru ilerlemektedir. Amacı, öğrencilerin farklı ilgi ve öğrenme yollarını karşılayacak daha fazla seçenek sağlamaktır. Aynı zamanda öğrencilere daha geniş-tabanlı eğitim vererek, hem sınıf içinde hem de sınıf dışında bütünsel gelişimlerini sağlamaktır.

SİNGAPUR EĞİTİM KADEMELERİ

OKUL ÖNCESİ
Singapur’da okul öncesi eğitim 3-6 yaş arasını kapsamaktadır ve zorunlu değildir.
Kindergarden olarak adlandırılan anaokulları Nursey, Kindergarden 1 ve Kindergarden 2 olmak üzere 3 yıllıktır.

İLKÖĞRETİM
İlköğretim zorunludur, ilköğretim eğitimi toplam 6 yıldır. İlköğretim, 1 ve 4. sınıfları kapsayan Temel Evre ile 5 ve 6. sınıfları kapsayan 2 yıllık Yönlendirme Evresi’nden oluşmaktadır.

5 ve 6. sınıflarında öğrenciler yetenekleri doğrultusunda EM1, EM2 ve EM3 adında 3 dil grubundan birine yerleştirilirler. Tüm seviye gruplarındaki (EM1, EM2, EM3) öğrencilere aynı eğitim programı farklı zorluk derecelerinde verilir.

6. sınıfın sonunda tüm öğrenciler kendi öğrenme hızlarına ve yeteneklerine uygun ortaöğretim programlarına yerleştirilebilmek için İlköğretimi Bitirme Sınavına girmektedirler.

ORTAÖĞRETİM
İlköğretim bitirme sınavı sonuçlarına göre öğrenciler Özel Açık ve Normal Akademik veya Normal Teknik programlarından birine yerleştirilmektedirler. Öğrencilerin farklı yetenek ve ilgileri doğrultusunda eğitim programlarında farklı vurgular yapılmaktadır.

Normal programdaki öğrenciler 4 yılsonunda GCE “N” adı verilen düzey belirleme sınavına girerler. Sınavda başarılı olan öğrenciler bir yıl daha ortaöğretime devam eder ve GCE “O” düzeyi sınavına girmeye hak kazanır.

ÜNİVERSİTE ÖNCESİ PROGRAMLAR
TEKNİK EĞİTİM
Öğrencilerin tam zamanlı ya da yarı zamanlı olarak devam edebildikleri okullardır. Yaparak öğrenme temel alınır. Teknik eğitim enstitüleri, hem okulu bırakmak isteyen gençler hem de bir işte profesyonel olarak çalışan kişilere eğitim veren bir kurumdur.
Öğrenciler belirli endüstri alanlarında (elektrik, otomasyon, denizcilik, havacılık) eğitim alırlar.

POLİTEKNİK OKULLAR
Endüstriye ara eleman yetiştiren programlardır. Bu kurumlarda işletme, dijital medya, iletişim ve üretim gibi alanlarda eğitim yapılır.

Üniversite öncesi eğitimi tamamlayan öğrenciler, “Okul Mezuniyet Sertifikası” adlı okul mezuniyet belgesini almaya hak kazanırlar.

ÜNİVERSİTELER
Singapur’daki devlet üniversitelerinin giriş koşulları çok ağırdır ve amaçları en yüksek yetenekteki öğrencileri yetiştirmektir.


Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.